ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (TENS)

TENS είναι μία μέθοδος ηλεκτρικού ερεθισμού που έχει ως στόχο να ανακουφίσει τον ασθενή από τα συμπτώματα του πόνου. Αυτό γίνεται με τη διέγερση των αισθητήριων νεύρων είτε μέσω του μηχανισμού πύλη του πόνου ή μέσω του ενδογενή απιοειδή συστήματος.

8_3

Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής TENS εξαρτάται από τον πόνο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο όρος TENS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και απλά σαν τη διαδικασία τοποθέτησης ηλεκτροδίων που έχει ως στόχο να διεγείρει απλά ένα νεύρο. Στην φυσιοθεραπεία όμως το πρόγραμμα που επιλέγεται στο μηχάνημα έχει ως στόχο την ανακούφιση από τον πόνο. Ο χρόνος της θεραπείας κυμαίνεται από 15’ εως 30’ λεπτά.

shutterstock_148845521.jpg

H εφαρμογή των ρευμάτων TENS μπορεί να ωφελήσει άτομα που πάσχουν από χρόνιο αλλά και από οξύ πόνο. Σπάνια προκαλεί παρενέργειες σε αντίθεση με μια φαρμακευτική αγωγή που πολλές φορές ο οργανισμός δεν θα δεχόταν. Εφαρμόζονται αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο δέρμα και οι παράμετροι που βάζουμε στη συσκευή ηλεκτροθεραπείας εξαρτώνται από την πάθηση του κάθε ατόμου.

gate control.png

Η ανακούφιση από τον πόνο με τη βοήθεια του μηχανισμού πύλη του πόνου, περιλαμβάνει την ενεργοποίηση (διέγερση) των ΑΒ αισθητικών ινών μειώνοντας έτσι τη μετάδοση του επιβλαβούς ερεθίσματος από τις ίνες «C», μέσω του νωτιαίου μυελού στα υψηλότερα κέντρα.

Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι ο ερεθισμός των ΑΔ ινών που απαιτείται χαμηλότερη συχνότητα. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται το ενδογενές οπιειδή σύστημα που παρέχει ανακούφιση από τον πόνο, απελευθερώνοντας την εγκεφαλίνη στο νωτιαίο μυελό μειώνοντας έτσι την ενεργοποίηση των επιβλαβών αισθητήριων ινών. Και στις δύο περιπτώσεις ο ασθενής εκφράζει την άποψη του σχετικά με την επιλογή του προγράμματος που θα εφαρμόσουμε.

Μία τρίτη επιλογή είναι να ενεργοποιηθούν και οι δύο μηχανισμοί μαζί εναλλάσοντας τις συχνότητες. Πολλοί ασθενής νιώθουν καλύτερα με αυτό το συνδυασμό, από το να χρησιμοποιείται μόνο υψηλή ή μόνο χαμηλή συχνότητα.

red-flags.jpg

Για να έχουμε θετικά αποτελέσματα απαιτείται η συνεργασία του ασθενή με το φυσιοθεραπευτή του και να γίνει κατανοητή η όλη διαδικασία της θεραπείας. Η εφαρμογή ρεύματος σε εγκύους μπορεί να γίνει αλλά με ιδιαίτερη προσοχή και παίρνοντας ένα λεπτομερές ιστορικό. Επιπλέον ο ασθενής μπορεί ταυτόχρονα με τη θεραπεία να πηγαίνει στη δουλειά αλλά να μην κουράζεται πάρα πολύ. Δεν κάνουμε ηλεκτροθεραπεία σε ασθενής που έχουν βηματοδότη ή κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή στο σώμα τους. Επίσης προσέχουμε για τυχόν δερματικές αλλεργίες και είμαστε επιφυλακτικοί όταν τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στο λαιμό. Αν η αίσθηση κατά τη διάρκεια της ηλεκτροθεραπείας είναι ενοχλητική τότε ο φυσιοθεραπευτής αλλάζει τη θέση τους. Δεν τοποθετούνται στα μάτια, σε παιδιά,σε έβρυα, στα γενετικά όργανα και σε άτομα με μηχανική υποστήριξη.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s